#yaşam

DÜNYANIN EN ESKİ BİTKİSİ BULUNDU

| 15 Mart 2017 #yaşam

Bitkilerin kökeni, bugüne kadar bilinenin yüz milyonlarca yıl öncesine kadar gidiyor olabilir. Hindistan’da bulunan bir fosilde ortaya çıkan bir tür su yosununun, 1,6 milyar yıl öncesine ait olduğuna inanılması bu teoriyi güçlendiriyor.

Bulunan fosil ve içindeki su yosunu benzeri bitki kalıntısının keşfi, yeryüzündeki yaşam üzerine geliştirilen fikirleri kökünden değiştirebilecek nitelikte. Bunun nedeni ise içinde bulunan kloroplast ve farklı diğer yapıların fotosenteze ilişkin izler taşıyor olması.

Dünya üzerindeki yaşama dair kanıtlar, bilinen eski yaşam belirtisinin 3,5 milyar yıl öncesine ait olduğunu işaret ediyor. Ancak bunlar tek hücreli mikroskobik canlılar. Zaman içinde bu canlıların çok hücreli canlılara ardından da daha büyük organizmalara evrildiği biliniyor.

Baltık Denizi'nde bulunan bir kırmızı alg

İsveç Ulusal Tarih Müzesi’nden Therese Sallstedt’ın keşfi olan 1,6 milyar yaşındaki kırmızı alg formundaki fosil, bugüne kadar bilinen en yaşlı bitki olma özelliği taşıyor. Sallstedt aynı zamanda bunun; bitki, hayvan ve mantar olarak sınıflandırılan ve gelişmiş canlı türleri olarak görülen türlerin, bugün zannettiğimizin çok daha öncesine dayanıyor olabileceğinin de bir işareti olduğunu vurguluyor.

Müzenin araştırmacılarından biri olan Prof. Stefan Bengtson, bulunan fosilde DNA kalıntısına rastlanmadığını fakat kalıntının, biçimsel ve yapısal olarak kırmızı alglere uyum gösterdiğini ifade ediyor. Hindistan’daki bu kalıntı bulunana kadar, bilinen en eski kırmızı algin, 1,2 milyar yıl önce var olduğu sanılıyordu. Tabii DNA gibi kesin bir kanıt olmadığı sürece, bilgiyi yüzde 100 doğrulamak için başka fosillerin de keşfedilmesi gerekiyor.

BENZER İÇERİKLER