#yaşam

TEMİZ ENERJİ UCUZLUYOR VE GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

| 10 Nisan 2017 #yaşam

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı yeni rapora bakılırsa dünya ülkeleri, temiz enerji kapasitesini geçtiğimiz yıl rekor seviyede artırdı. Üstelik bu artış, bir önceki yıla kıyasla daha az maliyetle gerçekleşti.

Fosil yakıtlara yapılan yatırımı neredeyse ikiye katlayan temiz enerji yatırımları daha çok güneş ve rüzgar enerjisi ağırlıklı oldu. Deniz aşırı rüzgar üretimi maliyetinin 2012’den bu yana yaklaşık üçte bir oranında azalmasının da bunda katkısı büyük elbette. Ancak raporu hazırlayan araştırmacılar gelişmelerden yine de pek memnun değil çünkü kimi büyük ülkeler, bütçelerinde temiz enerji ayrılan payı bir parça kısmış durumda. Bunun Paris’te imzalanan İklim Anlaşması’nın hedeflediği standartlara ulaşmayı güçleştireceğini vurgulayan araştırmacılara göre düşen maliyetleri fırsat bilerek daha çok yatırım yapılması gerekmekte.

Raporda imzası bulunan uzmanlardan biri olan Ulf Moslener, temiz enerji alanında işlerin doğru yönde ilerlediğini; öğrenme ve teknik maliyetlerdeki azalmanın önemli bir unsur olduğunu belirtiyor. Paris’te varılan anlaşmanın öngördüğü değerlere çekilmesi için yatırımların halen yeterli olmadığını vurguluyor.

Söz konusu rapor; rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının, 2016’de küresel enerji kapasitesine 138,5 gigawatt seviyesinde bir katkı yaptığını söylüyor. 2015’in yüzde 8 üzerindeki bu kapasite, dünyanın en büyük 16 enerji üretim tesisinin toplam kapasitelerine eş.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın verileri de gidişatın olumlu olduğunu gösteriyor. Dünya ekonomisinin geçtiğimiz yıl içinde yüzde 3,1 büyümesine rağmen sera gazı emisyonunun aynı kalması da bunun göstergesi.

2016’da Avrupa, yüzde 3 oranındaki büyümeyle yenilenebilir enerji alanında öncü oldu. Almanya 13,2 İngiltere ise tam tamına 24 milyar dolarını temiz enerjiye ayırdı. Hindistan ise dünyanın en büyük güneş enerjisi tarlasının kurulum sürecini başlattı.